DOORPAKSESSIES

Wil jij binnen jouw organisatie werken aan de onderlinge communicatie en doordringen tot de kern van samenwerking? Ga dan aan de slag met de vijf voorwaarden voor succesvol teamwork, vanuit de theorie van Lencioni. Dit kan dus incompany of via open inschrijving bij ons op locatie Spinnerij Oosterveld (Enschede).

VERTROUWEN

Creëren van openheid, begrip en vertrouwen.

 • Effect van vertrouwen ervaren
 • Daadkracht en kwetsbaarheid
 • Rol van overtuigingen

BETROKKENHEID

 

Committeren aan besluiten en bijsturen waar nodig.

 • Interne waarden
 • Drijfveren
 • Aanhaken of afhaken

TEAMRESULTAAT

Samen strijden voor één gezamenlijk doel.

 • Gezamenlijke ambitie
 • Aandacht voor het collectief
 • Vieren van succes

CONFRONTATIE

Conflicten als kans om teamwork te versterken.

 • Conflict vs kunstmatige harmonie
 • Win/win creëren
 • Positie innemen

VERANTWOORDELIJKHEID

 

Elkaar aanspreken op prestaties en gedrag.

 • Eigenaarschap
 • Keuzes maken en volharden
 • Aanspreken op prestatieniveau