Onze missie

Twentse bedrijven kennis laten maken met het fenomeen teamwork. We helpen leidinggevenden de strategische keuze te maken om teamwork al of niet te omarmen en te implementeren.

De oprichters van Doorpak BV zijn organisatiepsychologen Hans Kets en Selmar Wesselink. Beiden hebben de stellige overtuiging dat succesvol teamwork leidt tot persoonlijke groei én organisatieontwikkeling.

Hans Kets

 

Motiveren | doorvragen tot de kern | flow in teams

Selmar Wesselink

 

Werkplezier | respectvol confronteren | doen wat nodig is

Ik moet gruwelen als ik denk aan een wereld waarin straks alles draait om technologie en economie. Daarom wil ik mensen leren elkaar beter te begrijpenen ze de sociale verbinding laten voelen en zien. Hierdoor werken ze veel prettiger met elkaar samen en presteren ze ook echt beter op de werkvloer.

Herkenbaar aan: leergierige houding

Doel: vaktechniek en social skills samenbrengen

Type: energiek

Kernenergie: enthousiasmeren en motiveren

 

Achtergrond

Hans Kets heeft zijn Bachelors graad in HR management behaald in 1999, waarna hij als Human Resource Manager aan de slag ging. Toen Hans Kets vervolgens als professioneel basketbal trainer en coach bij de Universiteit van Twente aan de slag ging, ontdekte hij dat zijn passie niet zozeer bij de beheersmatige kant van HRM lag, maar juist bij de dynamiek in samenwerkingsgedrag; wat gebeurt er tussen mensen. Hij behaalde vervolgens zijn mastergraad in Organisatiepsychologie (MSc) in 2008, met een specialisatie in organisatieverandering; hoe krijg je een organisatie in beweging. Hans Kets ging als trainer werken en verdiepte zich in natuurlijk gedrag. In 2011 behaalde Hans Kets de titel NLP Top trainer bij opleidingsinstituut Vidarte. “Van elkaar willen weten en met elkaar delen welke intentie er onder houding of gedrag zit draagt 100% bij aan succesvol teamwork.”

 

Visie op de opleiding

Mijn doel is binnen de opleiding een sfeer te creëren dat het mag gaan over je natuurlijke gedrag, zodat je je kunt ontwikkelen. Ik geloof heel erg in de potentie van mensen. Door middel van verschillende oefeningen en werkvormen stimuleer ik mensen om de skills te gebruiken waar ze al goed in zijn én ik nodig ze om uit hun comfortzone te stappen. Om inzicht te krijgen in gedragspatronen en om de samenwerking te verbeteren. Voor mij is dit een continue zoektocht naar de meest prikkelende werkvorm die deelnemers het beste resultaat geeft.” 

Vakinhoudelijk gerichte leidinggevenden vinden het niet altijd even leuk om een team aan te sturen. Ze zouden graag zien dat teamleden zaken eerder zelf oppakken. Daarom geven we in de opleiding speciaal aandacht aan het coachend leidinggeven, of: Persoonlijk Leidinggeven. De teamleden worden zelfstandiger en de teamleider wordt ontzorgd. 

Herkenbaar aan: doortastende blik

Doel: mensen zien groeien

Type: rustpunt

Kernenergie: vertrouwen en daadkracht

 

Achtergrond

Selmar heeft zijn Drs. titel in de Psychologie behaald in Groningen in 2005. Hoofdrichting Arbeid, Organisatie en Personeel en nevenrichting Sociale Psychologie. In 2008 behaalde Selmar de titel van NLP-Toptrainer. In 2011 volgt hij een cursus Systemisch Werken bij Phoenix. En in 2013, eveneens bij Phoenix, behaalt hij het certificaat van de opleiding Transactionele Analyse. Selmar werkt al sinds 2008 als trainer/teamcoach. Daarnaast heeft hij zich zes jaar vrijwillig ingezet als jongerencoach bij Humanitas Twente.

Selmar nodigt makkelijk uit tot openheid, zonder daarover te oordelen. Hiermee komt al gauw een verbindend effect op gang. “Ik ben ervan overtuigd dat dit ook op de werkvloer, mits ondersteund door voorbeeldgedrag van leidinggevenden, leidt tot betere prestaties en behoud van werkplezier.”

 

Visie op de opleiding

Ik heb het meest met teams en groepen en vind het mooi om daarbinnen met individueel gedrag aan de slag te gaan. Helpende overtuigingen en belemmerende overtuigingen, daar ga ik naar op zoek. Ik vind het mooi om daar op een rustige en respectvolle manier confronterende vragen over te stellen. En ik ga door tot we zijn waar de deelnemer wil zijn. En… je ontkomt niet aan The Power of Play. Om vrij en blij te kunnen werken moet er je ruimte maken voor plezier en spelelementen (werk en privé).”

Maud van der Struijk

Positieve energie | respect | uitdagen

Inge de Vries

 

Open blik | voeten op de grond

“We brengen mensen met verschillende waarden en overtuigingen bij elkaar op de werkvloer en hebben onvoldoende door dat veel interactie juist ook onder het oppervlak afspeelt. Elkaar vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Je vrij genoeg voelen om alles te zeggen ook niet.”

Type: liefdevol, to the point

Doel: jou te leren om persoonlijk en zakelijk harmonieus te functioneren

 

Achtergrond
Maud heeft haar diploma Personeel en Arbeid in 1999 behaald, waarna ze bij een ICT-organisatie aan de slag ging als HR adviseur. In die zelfde tijd heeft ze allerlei persoonsontwikkelingsopleidingen gevolgd; Neuro Linguïstisch Programmeren, TOP – trainer (trainen, opleiden & presenteren) en allerlei cursussen om jou beter te laten functioneren zowel persoonlijk als in teams. Sinds 2006 heeft ze een praktijk aan huis waar ze professionals coacht die in een stressvolle omgeving werken. Ze traint teams in crisis optimaal te communiceren en samen te werken. In 2016 verrijkte ze haar kennis middels universitaire modules psychologie.

 

Visie op teamwork
We brengen mensen met verschillende waarden en overtuigingen bij elkaar op de werkvloer en hebben onvoldoende door dat veel interactie juist ook onder het oppervlak afspeelt. Elkaar vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Je vrij genoeg voelen om alles te zeggen ook niet. Jezelf en de ander beter leren kennen is de sleutel voor teamwork. Met plezier naar je werk en de ruimte krijgen om je te ontwikkelen, helpt ons gezond en happy te blijven. Ik vind het leukste aan mijn werk dat ik werkvormen mag bedenken die zichtbaar maken wat in gedrag functioneel en disfunctioneel is en je daarna mag uitdagen om geen genoegen te nemen met stilstand en of onvrede.

“De energie van een team zit volgens mij in een gemeenschappelijk doel, een gezamenlijk idee over wat er moet gebeuren en het gevoel van de teamleden hier een wezenlijke bijdrage aan te kunnen leveren. Soms gaat dat als een trein en soms is het zoeken of zelfs schuren.”

Type: praktisch, nuchtere kijk met vrolijke energie

Doel: werkbare oplossingen vinden om teams en organisaties lekker te laten functioneren.

 

Achtergrond
Ik ben in hart en nieren een praktijkmens en heb opleidingen op het gebied van HRM (HBO) en Onderwijskunde (Universiteit) die mij hierin versterken. Al meer dan 22 jaar ben ik met veel plezier aan het werk, afwisselend in de rol van manager, teamcoach, trainer of procesbegeleider. Vanuit mijn bedrijf Andere Kijk werk ik binnen de Doorpak BV. Een andere kijk kan een andere beweging in gang zetten. Met een frisse blik of buitenstaandersperspectief kijk je anders naar patronen en processen. Niet beter, maar anders. Hierdoor ben ik in staat tot een andere bijdrage in een organisatie. Het is ook de reden waarom ik verschillende rollen (manager / coach / procesbegeleider), dienstverbanden en opdrachten met elkaar heb gecombineerd en afgewisseld. Ik weet hierdoor hoe de “waan van de dag” soms kan regeren en hoe pittig klussen of veranderingen kunnen zijn. Dit heeft me geleerd overstijgend te kijken en terug te keren naar de bedoeling van de organisatie om hierop werkwijzen in te richten.

 

Visie op teamwork
De energie van een team zit volgens mij in een gemeenschappelijk doel, een gezamenlijk idee over wat er moet gebeuren en het gevoel van de teamleden hier een wezenlijke bijdrage aan te kunnen leveren. Soms gaat dat als een trein en soms is het zoeken of zelfs schuren. Het herpakken van een gemeenschappelijk idee, het vertalen hiervan naar wat er nodig is in de praktijk en het waarderen van elkaar in het team vraagt soms om onderhoud, verdient soms onderhoud! In het ene geval is dat een impuls en op andere momenten is dat heel hard werken, maar altijd de moeite waard. Want investeren in de kracht van een team maakt dat dat team plezieriger zijn werk doet, effectiever en efficiënter is. Daar aan meewerken geeft mij energie!

Kernwaarden Doorpak BV

  • Persoonlijk en dichtbij
  • Eenvoudig naar de kern
  • Resultaten durven vieren