Mark Weirath
Afdelingshoofd a.i. Universiteit Twente

Zowel teamgericht als individueel. Energiek met kennis.

Met de Doorpak BV hebben we ons in de nieuwe visie van de universiteit verdiept. In één dag hebben we een grote sprong gemaakt in het inzichtelijk en concreet maken van acties die nodig zijn om tot een succesvolle implementatie en teamwork te komen. De begeleiding van Hans en Selmar van de Doorpak BV was daarbij cruciaal. Energiek en met kennis van creatieve processen hebben ze ons begeleid. Telkens op het juiste moment even ‘pas op de plaats’ om vervolgens heel natuurlijk in de volgende fase over te gaan. De opleiders van Doorpak BV waren in staat om goed in te zien wat het team als geheel en ook individuele teamleden nodig hebben. Dat is wat mij betreft een voorwaarde om succesvol met veranderingen en vorderingen om te kunnen gaan.

Recensie DoorpakBV

Alette Wijnen
CFO – Twente Solid State Technology BV

Professioneel, heldere opdrachten, ontspannen sfeer

Je leert jezelf en anderen beter kennen, in een andere setting, buiten je dagelijkse werk. De opleiders van de Doorpak BV krijgen de angel snel boven tafel en durven dingen te benoemen zonder ze als ‘slecht’ te bestempelen. Ze zijn professioneel, goed in staat om zaken om te buigen en bieden een goede structuur in hun werkwijze. Je krijgt hel­dere opdrachten en je kunt met elkaar stappen maken in een ontspan­nen sfeer. Ze halen heel makkelijk eventuele spanningen weg en wat ik prettig vond is dat ze objectief blijven en daarmee alle deelnemers in hun waarde laten.

Recensie DoorpakBV

Hans Leeuw
Software engineer | Teamleider (at Innovadis)

Praktische sessies, direct resultaat!

Door de Doorpaksessies met het team zijn we elkaar beter gaan begrijpen en hebben we elkaar beter leren kennen. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten.

De team spirit is sterk gegroeid en we zijn een hechter team geworden. Door de oefeningen zijn de grenzen opgezocht. Je weet van elkaar waar de grenzen liggen in houding en gedrag naar elkaar toe. En ook mijn persoonlijke grens is duidelijk geworden.

Door de praktische insteek van de oefeningen die tijdens de sessies worden uitgevoerd krijg je tools die je makkelijk kan gebruiken of waar je op terug kan vallen indien er zaken spelen binnen het team.

De opleiders weten hoe ze je als mens moeten prikkelen om op een andere manier tegen zaken aan te kijken. Aan het eind van de sessie krijg je altijd een opdracht (doorpakactie) mee waar je als team en als individu iets mee moet en kunt. Dit alles in een open en relaxte sfeer.”

Gerard Roelofs
Head of MESA+ Nanolab (at Universiteit Twente)

Eerlijke reflectie, dynamische werkvormen, buiten de comfort zone

Aan de hand van de Doorpaksessies heb ik ervaren waar pijnpunten (kunnen) zitten binnen het team én waar mogelijkheden zijn voor ontwikkeling van teamwork. Door eerlijke reflectie heb ik bovendien scherper wat dit betekent voor mijn stijl van leidinggeven. Aan de hand van dynamische werkvormen en prikkelende opdrachten daagt Doorpak BV uit om buiten de comfort zone te komen. Ik blijf hierin bewust stappen zetten.

Leer ook de trainers van Doorpak BV kennen

Selmar Wesselink en Hans Kets

Hans herken je aan zijn nieuwsgierige houding en Selmar aan zijn doortastende blik. Leer deze bevlogen trainers kennen op de pagina over ons.